Statsgräns

En statsgräns eller en riksgräns är en gräns mellan två suveräna stater. Exempelvis är gränsen mellan Sverige och Norge en statsgräns. Statsgränser på land är traditionellt röda och tjocka streck/linjer på kartor, grönt är dock vanligt som alternativ färg. Till sjöss/havs är de inte alltid utsatta, ibland syns de dock och då oftast många små svarta streck. Ibland är de ritade likadant som statsgränserna på land.