Byggnadsarea - Attefallshus

Byggnadsarea

Area & volym för husbyggnader

Area & volym för husbyggnader beräknas i Sverige enligt mätregler som fastställdes av Svensk Standard SS (021054:2009). Den standard som gäller nu fastställdes 2009-08-13 & tillämpas vid area- &  volymberäkningar för alla slags husbyggnader, såväl nyproduktion & befintliga. Även vid planering, hyressättning, taxering, värdering eller förvaltning skall standarden tillämpas. En myndighet kan dock föreskriva särskilda regler som alltid ska beaktas.

I Standarden använder man ofta ordet area som benämning av en ytas storlek, anledningen är undvika en förväxling med tidigare använda termer som “bostadsyta” eller “lägenhetsyta”, eftersom dessa byggde på andra mättekniska förutsättningar.

I denna artikel ges enbart en översikt över de viktigaste mätreglerna med några exempel gällande bostadshus. För exakt uppmätning av exempelvis bostadsutrymmen med snedtak (utbyggd vind), av industrilokaler eller hur mätvärden avrundas måste man skaffa hela standarden.