Sommarhus i en grön trädgård

Köpa fritidshus i Sverige

Köpa fritidshus i Sverige

Drömmer du att du äger ett fritidshus i Sverige? Vill du plocka bär och svamp i enorma skogar, bada i vackra sjöar eller i saltvattnet i havet? Vill du spendera din sommar i en idyllisk provinsby eller ensam i en liten stuga mitt i ingenstans? Oavsett vilken typ av fritidshus du drömmer om hjälper vi dig att hitta rätt, fritidshus, sommarhus eller attefallshus.

Köp och äger ett hus i Sverige

Vem får äga eller köpa fastigheter i Sverige?

Det finns inga restriktioner för utländska medborgare som äger fastigheter i Sverige. Det finns inte heller några restriktioner för rätten att registrera sig och vistas permanent i ett andra hem för fritidsändamål.

Agentens roll i Sverige

En fastighetsmäklings roll är att vara en neutral och opartisk koppling mellan köparen och säljaren. Det är inte agentens roll att låna företag, få försäkringar, ordera telefonanslutningar e t c. Detta är ensam ansvar för köparen.

Finans / skatter

Köpa ett attefallshus eller fritidshus bidrar till skatter och avgifter. Nedan förklaras det kortfattat för enkel vägledning.

Lokal fastighetsavgift

Den lokala fastighetsavgiften för enskilda hus är 0,75 procent av det skattepliktiga värdet upp till högst 6 825 kronor per år (2012). För flerbostadsfastigheter (mer än två lägenheter) är avgiften 0,4 procent upp till högst 1365 SEK per lägenhet per år (2012). För nybyggda fastigheter betalar du ingen fastighetsavgift för de första fem åren och därefter hälften av avgiften för ytterligare fem år.

Titelaktioner

Formellt bevis på vem som äger en fastighet. Detta utfärdas av Landstingsregistret efter det att inköpet har slutförts. Ofta hjälper köparens bank för att erhålla titelhandlingar. Kostnaden för titeldagen är en stämpelavgift på 1,5% av inköpspriset för enskilda köpare plus en administrationsavgift på 825 SEK. Banken betalar vanligtvis en avgift om de ska skaffa handlingen.

Låneföretag

Detta är ett skriftligt dokument från en bank eller inteckning institution som är bevis på din betalningsförmåga. Låneföretaget är viktigt för att agenten ska kunna veta att du kan göra bra på ditt bud, ekonomiskt, under en auktion. Ett låneföretag kan enkelt fås på internet eller via telefon från banken. Ett låneföretag är inte bindande, varken för dig eller banken, och det är vanligtvis gratis, så det spelar ingen roll för mycket, varifrån du väljer att få ditt låneföretag.

Hypotekslån

För att låna ut pengar för att köpa egendom kräver banken säkerhet för lånet. Vanligtvis är en viss del av fritidshuset, attefallshuset pantsatt till banken och som ett bevis på detta arrangemang erhåller långivaren en pantskuld. Därför debiteras en avgift på 2% av hypotekslån plus en administrationsavgift på 375 kr per hypotekslån. När du köper ett sommarhus finns det ofta lån som köparen kan använda.

Skattepliktigt värde

Motsvarar 75% av det uppskattade marknadsvärdet. Det beskattningsbara värdet bestäms när en fastighet beskattas och är avsedd att ligga till grund för beräkningen av skatt etc. Fastighetsskatt utförs vanligtvis vart tredje år.

Årlig avgift (kooperativ bostadsförening)

Den avgift medlemmen betalar till samhället för dess användning. Detta bör täcka samhällets kostnader för kapital, driftskostnader och underhåll för det kooperativa bostadsföreningen, uppdelad mellan de boende. Basen för fördelningen anges i den finansiella planen.

Överföringsavgift (kooperativ bostadsförening)

Om en kooperativ bostadsfastighet överförs övergår kooperativ bostadsförening en överföringsavgift på cirka 1000 kronor.

Bra att veta

Att köpa en fastighet kan vara både spännande och läskigt – medan det kan vara ett av dina livs viktigaste investeringar. Här är några bra att veta, så du vet vad du kan förvänta dig.

Undertecknande av kontrakt

Efter erbjudandet träffas alla parter så fort som möjligt för att teckna avtal. Bara när både du och försäljaren har skrivit kontraktet är allt klart och transaktionen bindande. Undersökning Inspektion av fastigheten med syfte att upptäcka och undersöka eventuella brister eller brister. Det är köparens ansvar att ta reda på villkoren för bostaden, se mer under Innehållsskyldighet.

Auktion

När flera personer är intresserade av att köpa samma egendom är det ofta en auktion.

Auktionen sker vanligtvis genom att agenten mottar bud via telefon eller webbplatsen från de olika potentiella köparna. Medlet ger sedan alla intresserade parter information, t.ex. via SMS eller hemsidan om det högsta budet så att alla kan följa auktionen och göra nya bud. Ett bud är inte bindande.

Anläggningstillgång

Bortsett från marken och egendomen, något som är ”permanent anpassat för konstant användning”, t.ex. ugn, tvättmaskin, fasta armaturer, staket, växter i trädgården och lekstuga, en anläggningstillgång. Anläggningstillgångar ingår i köpet om inte försäljaren och köparen har kommit överens om något annat.

Deposition

Delvis betalning för fastigheten. Vanligtvis betalar köparen insättningen till säljaren när han undertecknar kontraktet. Detta är vanligen cirka 10 procent av köpeskillingen.

Köp pris

Det totala köpeskillingen som ska betalas vid köp.

Servitut

Detta ger ägaren till en fastighet rätten, under vissa omständigheter, för obestämd tid och för ett visst ändamål, använda eller göra anspråk på någon annans egendom. Detta är ofta kopplat till något som rätten att använda en väg eller rörmokeri som är begravd under någon annans egendom. En lättnad kan både vara en skuld och en tillgång.

Skyldighet att inspektera Det är köparens ansvar att undersöka egenskapen hos fastigheten. Detta görs genom noggrann inspektion av fastigheten. Om en omfattande undersökning har utförts av en professionell måste köparen se till att han har förstått allt som undersökningen har visat. Annars borde köparen förlita sig på sin egen landmätare. För fel eller skador som köparen har haft möjlighet att upptäcka, kan säljaren normalt inte bli ansvarig.

Slutdatum

Dagen där du får nycklarna till ditt nya hem kallas färdigställelsedagen. Köparen och säljaren möts sedan hos agentens lokaler eller banken för de sista formaliteterna. Före slutförandemötet skickar agenten en skriftlig inbjudan till dig, och du borde ha den balans som ska betalas. Detta är en sammanfattning av kapital, ränta, lån och summan du fortfarande har att betala. När det gäller egendom tecknar köparen och försäljaren vad som kallas inköpsdokument. I köpeskillingen tecknar försäljaren att de har fått sin fulla betalning. Du kan använda köpet för att erhålla handlingarna. Du får också nycklarna till fastigheten och eventuella planer, ritningar och instruktioner för maskiner och annan utrustning.

Hemförsäkring

Hemförsäkring är en mycket viktig försäkring om du äger en fastighet. Hemförsäkring består faktiskt av flera olika försäkringar som antingen kan betala för reparationer för att skada din privata egendom eller betala ersättning om du är skadad eller ansvarig för skada på någon annan. Det är den enskilda ägarens ansvar att få försäkring. Kontakta ett försäkringsbolag för mer information.

Om du bor i en bostadsfastighet, bortsett från din bostadsförsäkring, borde du ha ett kooperativ bostadstillägg som täcker skador som du som bor i ett kooperativ bostadsbolag kan orsaka fasta apparater (som tillhör lägenhet och ägs därför av föreningen) – t.ex. dörrar och fönster, VVS, badrum och kök – eller byggnaden i allmänhet.