Totalhöjd Nockhöjd

Nockhöjd

Nockhöjden är den högsta höjden/punkten byggnadens takkonstruktion. Om byggnaden t.ex. har ett pulpettak kan man i vissa fall få räkna från medelhöjden av detta tak. Skorstenar & liknande räknas inte med. Höjden räknas från markens medelnivå invid byggnaden. Ligger byggnaden närmare än 6 meter från allmän plats räknas höjden från markens medelnivå på den allmänna platsen.