Regler attefallshus på Gotland

Regler attefallshusBehöver man ansöka om bygglov för attefallshus?

Generellt sett Nej, det finns dock bestämmelser och regler som man behöver förhålla sig efter, vi har staplat upp reglerna nedan:

  1. Storleken eller arean på ett attefallshus får max vara 25 kvadratmeter stort. Till skillnad från friggebodar ska bostäderna kunna användas som permanentbostad men också som exempelvis garage, gäststuga eller förråd. I vanligt fall är det okej att bygga ett attefallshus även om det strider mot bestämmelserna i en detaljplan, även på prickad mark.
  2. Storleken eller arean på ditt attefallshus kan delas upp, om du t.ex. vill använda 10 kvadratmeter som boende och 15 till garage eller på ett annat ställe på tomten. Tänk på att regler för  friggebodar gäller fortfarande vilket innebär att man totalt kan uppföra 40 kvadratmeter hus utan bygglov.
  3. Högsta nockhöjd är 4 meter från marken (inkl. plintar) & attefallshuset får ej byggas närmare än 4,5 meter från tomtgränsen.
  4. Om du vill bygga ditt attefallshus närmare tomtgränsen än 4,5 meter förutsätts, precis som med friggebodarna, grannarnas godkännande.
  5. Tillstånd måste liksom för friggebod skaffas enligt miljöbalken inom strandskyddsområde normalt inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.
  6. För ett attefallshus behövs en bygganmälan till byggnadsnämden för er kommun där ni tänkt placera huset. Du får inte börja bygga Atefallshuset förrän ni har fått ett godkännande och ett startbesked av byggnadsnämnden. När du ansöker om bygganmälan går detta att göra på två sätt. Antingen som  komplementbostadshus eller som komplementhus.