Skiss attefallshus

Storlek på attefallshus

Ett attefallshus får uppföras i bostadshusets närhet. Den högsta höjden från mark till taknock får vara 4 meter. Du får bygga flera attefallshus om du vill, men den totala byggnadsarean får inte vara över 25 kvm2. Huset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som t.ex. ett förråd, gäststuga eller garage (komplementbyggnad).