Takkupa - Attefallshus

Takkupa

Takkupa eller vindskupa kallas den del av taket som sticker ut som ett fönster, dock inte i takets lutning, utan som en egen byggnadsdel med ett vanligt lodrätt stående fönster samt ett eget tak och egna ytterväggar.