Vart får man ställa ett Attefallshus?

Var får attefallshus ställas?

Var får attefallshus placeras?

Om du bygger Attefallshuset närmare gränsen än 4,5 meter behöver man ett medgivande från berörda grannar. Säger grannarna nej får byggnadsnämnden avgöra genom att du ansöker om bygglov.

Strandskydd & järnvägsområde

Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö & vattendrag. Nära järnvägsområde finns särskilda regler. Kontakta byggnadsnämnden om du är osäker på vad som gäller i ditt fall.