Kooperation

Ej att förväxla med Korporation Kooperation (från engelskans cooperation) betyder samarbete. Ordet kooperativ kommer från latinets cooperativus som betyder samarbete. Kooperation är en form av ekonomisk samverkan, där medlemmarna i kooperativet både äger och driver den verksamhet de har behov av. Den verksamhet man bedriver i ett kooperativ ska ge medlemmarna största möjliga nytta, till exempel ekonomisk sådan. Även samhällsnytta och allmänintresse är viktiga mål och begrepp för kooperativ.